EN
main_image

Milica Aranđelović

Partner

milica.arandjelovic@v-dj.rs

Milica poseduje više od petnaest godina iskustva u oblasti intelektualne svojine, sa posebnim fokusom na zaštiti žigova i dizajna, autorskom i srodnim pravima i internet domene, a naročito u filmskoj, muzičkoj i IT industriji.

U svojoj praksi ima iskustvo u raspolaganju intelektualnim pravima u vlasništu države, savetujući Republiku Srbiju u značajnom projektu preuzimanja i raspolaganja autorskim i srodnim pravima od nacionalnog značaja.

Milica je zastupnik pred Zavodom za intelektualnu svojinu i u svom radu usko sarađuje sa relevantnim državnim institucijama.

 

Članstvo:

International Trademark Association (INTA)

Obrazovanje:

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (2005), LL.B.

Jezici:

-Srpski jezik

-Engleski jezik

-Francuski jezik