EN
main_image

Marina Tica

Saradnik

marina.tica@v-dj.rs

Marina je fokusirana na bankarske usluge i finansije, korporativno i poslovno pravo, kao i radno pravo. Marina ima iskustvo u zastupanjima klijenata u bankarskim sporovima, sporovima iz oblasti privrednog i stečajnog prava, u oblasti naplate potraživanja, izvršnih i parničnih postupaka.

Članstvo:

- Advokatska komora Beograda (2018)

Obrazovanje:

- Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (2018), LL.B.

Jezici:

- Srpski jezik

- Engleski jezik

- Nemački jezik