EN
main_image

Marina Martinović

Advokat

marina.martinovic@v-dj.rs

U dosadašnjoj praksi Marina je stekla iskustvo u oblasti zastupanja klijenata pred sudovima i drugim državnim organima, sa posebnim fokusom na sporove proistekle iz bankarskog poslovanja, kao i u oblasti nekretnina i rešavanju složenih imovinsko-pravnih pitanja.

Trenutno pohađa doktorske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u oblasti poslovnog prava, a učestvuje i u projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pod nazivom ,,Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru“ u okviru kog priprema naučni rad iz oblasti kompanijskog prava.  

Članstvo:

-Advokatska komora Beograda (2015)

Obrazovanje:

Pravni fakultet Univerziteta u Nišu (2015), LL.B.

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (2017), LL.M.

 Jezici:

-Srpski jezik

-Engleski jezik