EN
main_image

Aleksandar Jovanović

Konsultant

Aleksandar je konsultant u Vujinović & Đokić u oblasti upravnog prava, statusnog korporativnog prava i pitanjima regulative javnog sektora.

Tokom višegodišnje prakse, Aleksandar je stekao značajno iskustvo u regulativi rada državnih organa, kao i implementaciji međunarodno obavezujućih standarda u sistem Republike Srbije, zbog čega može pružiti brza i najoptimalnija rešenja u pitanjima koja se odnose na sve aspekte rada subjekata u oblasti javnog sektora.

Obrazovanje:

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (2009), LL.B.

Jezici:

-Srpski jezik

-Engleski jezik