EN
NAZAD NA OBLASTI RADA

Korporativno i poslovno pravo

U korporativnom okruženju današnjice, uz brz protok informacija, doneti pravilnu odluku u pravom trenutku predstavlja ključ uspeha svake kompanije. Naći izbalansirano rešenje koje je u skladu sa opštom poslovnom politikom kompanije, a koje je istovremeno pravno i komercijalno optimalno, predstavlja imperativ u korporativnom upravljanju.

Zastupajući velike domaće i inostrane kompanije, stekli smo značajno iskustvo savetovanja u svim oblastima korporativnog upravljanja, usklađivanja sa zakonskom regulativom i strukturiranju velikih korporativnih subjekata, zbog čega smo u mogućnosti da u svakom trenutku ponudimo brzo i efikasno rešenje, koje će zadovoljiti sve interese kompanije.

Naš tim je učestvovao u značajnim domaćim i međunarodnim transakcijama. Pružamo sveobuhvatni opseg usluga prilikom zaključenja ugovora, od pregovora, definisanja optimalnih rešenja za potrebe konkretnog posla do sastavljanja finalnih dokumenata, kao i podršku u svim pravnim aspektima realizacije komercijalnih ugovora.