EN
NAZAD NA OBLASTI RADA

IT

Tehnologija je promenila način na koji savremeni svet funkcioniše. Komercijalni i pravni aspekti tehnološki zavisnih transakcija su sve složeniji i rapidnom brzinom se menjaju i razvijaju. Naš tim je u mogućnosti da u svakom trenutku pruži kompletnu pravnu podršku koja prati najnovija tehnološka rešenja.

Pružamo širok spektar pravnih usluga u svim aspektima inforamcionih tehnologija. Članovi našeg tima savetuju i zastupaju klijente u svim pitanjima vezanim za  komunikacione sisteme, licenciranje, software and services,  cloud services, online sadržaj, it outsourcing, digitalni marketing, kao i u specifičnim industrijama kao što su  e-trgovina, video igre, socijalne mreže i mediji, blockchain i hardver sektor.

Kako značajan broj naših klijenata posluju izvan granica Srbije, što zahteva podršku u drugim jurisdikcijama, u mogućnosti smo da pružimo pravnu podršku u celom regionu Balkana i šire.

Našim klijentima iz IT industrije pružamo i usluge u srodnim oblastima prava – od korporativnih pitanja i komercijalnih transakcija do zaštite intelektualne svojine i rešavanja sporova, uključujući i pitanje vezana za regulatornu materiju, poreze, usklađenost, osiguranja, zaštitu potrošača, zaštitu podataka i radno pravnu materiju.