EN
NAZAD NA OBLASTI RADA

Intelektualna svojina

Ekspanzijom informacionih tehnologija otvorene su nove oblasti i načini ulaganja kapitala, a postojeće grane privrede su postale visokozavisne od inovativnih informacionih rešenja. Razvoj ideje i kreacije kao vrednosti u savremenom poslovanju, otvorilo je vrata naglom porastu potrebe za zaštitom i pravnim regulisanjem prometa intelektualnim pravima

Naš tim je visokospecijalizovan u domenu prava intelektualne svojine i informacionih tehnologija, a pravne usluge koje pružamo obuhvataju čitav opseg usluga u polju žigova, dizajna, autorskih i srodnih prava, geografskih oznaka porekla, patenata, internet domena, zaštite i transfera tehnologija. Naročito iskustvo posedujemo u oblasti njihove identifikacije, registracije, održavanja, licenciranja, borbu protiv krivotvorenja i piraterije, vođenje nacionalnih i međunarodnih portfolija, sve vrste IP i IT sporova i druge radnje pred nadležnim organima. Članovi našeg tima su zastupnici pred Zavodom za intelektualnu svojinu.

Aktivno rukovodimo i predmetima širom regiona u saradnji sa lokalnim partnerima.