EN
NAZAD NA OBLASTI RADA

Bankarstvo i finansije

Regulativa poslovanja u sektoru bankarstva i finansija je u konstantnom balansiranju između potrebe stabilnosti finansijskog sistema i zaštite interesa korisnika finansijskih usluga. U okvirima strogih pravila i kontrole poslovanja, naš tim nudi praktične savete u rešavanju pitanja iz redovnog poslovanja kao i specifičnih problema vezanih za poslovanje finansijskih subjekata.

Naši advokati su zastupali interese banaka u više hiljada sudskih postupaka.
V&DJ pruža podršku i savetuje i svoje korporativne klijente u svim vrstama finansijskih aranžmana i projekata kao što su opšti zajmovi, strukturno finansiranje, kapitalno investiranje, projektno finansiranje, preuzimanje i naplata NPL potraživanja, uspostavljanje i provera kvaliteta kolaterala, projekti PPP.

Kroz značajno iskustvo na tržištu kapitala, možemo pružiti praktična i brza rešenja kako u postupcima trgovine i naplate potraživanja, njihovu upotrebu na polju kapitalnog i komercijalnog poslovanja, tako i u složenim postupcima restrukturiranja dugovanja.