EN

Oblasti Rada

Vujinović & Đokić pruža usluge u širokom spektru oblasti prava čime omogućavamo klijentima punu pravnu podršku u otpočinjanju, razvoju i unapređivanju poslovanja.

Korporativno i poslovno pravo

U korporativnom okruženju današnjice, uz brz protok informacija, doneti pravilnu odluku u pravom trenutku predstavlja ključ uspeha svake kompanije. Naći izbalansirano rešenje koje je u skladu sa opštom poslovnom politikom kompanije, a koje je istovremeno pravno i komercijalno optimalno, predstavlja imperativ u korporativnom upravljanju.

Zastupajući velike domaće i inostrane kompanije, stekli smo značajno iskustvo savetovanja u svim oblastima korporativnog upravljanja, usklađivanja sa zakonskom regulativom i strukturiranju velikih korporativnih subjekata, zbog čega smo u mogućnosti da u svakom trenutku ponudimo brzo i efikasno rešenje, koje će zadovoljiti sve interese kompanije.

Naš tim je učestvovao u značajnim domaćim i međunarodnim transakcijama. Pružamo sveobuhvatni opseg usluga prilikom zaključenja ugovora, od pregovora, definisanja optimalnih rešenja za potrebe konkretnog posla do sastavljanja finalnih dokumenata, kao i podršku u svim pravnim aspektima realizacije komercijalnih ugovora.

Bankarstvo i finansije

Regulativa poslovanja u sektoru bankarstva i finansija je u konstantnom balansiranju između potrebe stabilnosti finansijskog sistema i zaštite interesa korisnika finansijskih usluga. U okvirima strogih pravila i kontrole poslovanja, naš tim nudi praktične savete u rešavanju pitanja iz redovnog poslovanja kao i specifičnih problema vezanih za poslovanje finansijskih subjekata.

Naši advokati su zastupali interese banaka u više hiljada sudskih postupaka.
V&DJ pruža podršku i savetuje i svoje korporativne klijente u svim vrstama finansijskih aranžmana i projekata kao što su opšti zajmovi, strukturno finansiranje, kapitalno investiranje, projektno finansiranje, preuzimanje i naplata NPL potraživanja, uspostavljanje i provera kvaliteta kolaterala, projekti PPP.

Kroz značajno iskustvo na tržištu kapitala, možemo pružiti praktična i brza rešenja kako u postupcima trgovine i naplate potraživanja, njihovu upotrebu na polju kapitalnog i komercijalnog poslovanja, tako i u složenim postupcima restrukturiranja dugovanja.

Insolventnost i restrukturiranje

U kriznim situacijama poslovanja, konfliktni interesi poverilaca i dužnika se mogu prevazići uz pravilnu primenu iskustva u izboru i sprovođenju najefikasnijeg kompromisnog rešenja.

Bilo da je klijentu potrebna podrška pri osmišljavanju i pregovorima u stand still aranžmanima, izradi unapred pripremljenih planova reorganizacije ili je cilj odbrana interesa poverilaca u postupcima stečaja i borbi protiv štetnih planova reorganizacije, naš tim može pružiti praktična, brza i efikasna rešenja i savete kroz ceo postupak realizacije cilja.

Posebno i visokospecijalizovano iskustvo posedujemo u oblasti trgovine NPL potraživanjima, izradi due diligance analiza ovih plasmana, njihove trgovine kako na polju komercijalnog interesa, tako i u cilju sekundarne upotrebe.

Rešavanje sporova

U slučaju nastanka konfliktnih interesa naš tim je primarno fokusiran na strategiju pregovora i rešavanje problema u cilju izbegavanja spora.

Posedujemo ekstenzivno iskustvo u svim fazama i načinima rešavanja sporova, od postupka medijacije u cilju kompromisnog i mirnog rešenja, do pokretanja i vođenja najkompleksnijih parničnih i arbitražnih postupaka, sa razvijenim strategijama vođenja istih u odnosu na specifične potrebe svakog pojedinačnog slučaja.

Pružamo pravno zaštitu klijentima u slučaju pokretanja postupka prekršajne odgovornosti ili privrednih prestupa proizašlih iz poslovanja.

Nekretnine

Bilo da je Vaše poslovanje primarno vezano za nekretnine ili se pitanja u vezi sa istima pojavljaju kao neophodan element efikasnog poslovanja, neizbežno je suočavanje sa postupcima čija je primarna odlika strog formalizam za koji se istovremeno vezuju različite vrste rizika.

Naš pravni tim poseduje značajno iskustvo u savetovanju inostranih i domaćih investitora prilikom sprovođenja transakcija vezanih za nekretnine, kao i u izradi neophodne dokumentacije i preduzimanju operativnih koraka na sprovođenju poslovnog plana.
Pružamo podršku klijentima u svim fazama realizacije poslovnih ciljeva u vezi sa nekretninama i to: sastavljanje i analiza biznis strategije, procena rizika, strukturiranje, pregovori, finasiranje, izrada dokumentacije, saradnja sa nadležnim organima.


Zahvaljujući velikom iskustvu koje imamo u ovoj oblasti, u mogućnosti smo da ponudimo, pored pune pravne podrške, i značajan know-how koji omogućava efikasan i ekonomičan način ostvarenja ciljeva uz maksimiziranje poslovnog rezultata.

Radno pravo

Prava i obaveze zaposlenih i poslodavaca su uređena na imperativan, ali često nedovoljno jasan način. Upravo u rešavanju nejasnoća regulative i pravnih praznina dolazi do izražaja iskustvo i višegodišnja praksa našeg pravnog tima u ovoj oblasti prava.

Pružamo pravne savete oko najpogodnijeg načina uređenja poslovnog odnosa poslodavca i zaposlenog u okvirima radnog ili vanradnog odnosa sa posebnim specifičnostima vezanim za konkretne radne pozicije (npr. pozicije menadžera), izrađujemo svu potrebnu internu radnu dokumentaciju, učestvujemo u kolektivnim pregovorima, pružamo svu vrstu pomoći i podrške u formiranju strategije i postupku rešavanja viška zaposlenih, zastupamo poslodavace i zaposlene u postupcima pred nadležnim organima radi ostvarivanja njiihovih prava, kao i u postupcima mirnog rešavanja sporova.

Naša višegodišnja praksa i veliko iskustvo u ovoj oblasti pruža klijentima dodatnu vrednost koja prevazilazi redovne okvire pravne podrške.

Intelektualna svojina

Ekspanzijom informacionih tehnologija otvorene su nove oblasti i načini ulaganja kapitala, a postojeće grane privrede su postale visokozavisne od inovativnih informacionih rešenja. Razvoj ideje i kreacije kao vrednosti u savremenom poslovanju, otvorilo je vrata naglom porastu potrebe za zaštitom i pravnim regulisanjem prometa intelektualnim pravima

Naš tim je visokospecijalizovan u domenu prava intelektualne svojine i informacionih tehnologija, a pravne usluge koje pružamo obuhvataju čitav opseg usluga u polju žigova, dizajna, autorskih i srodnih prava, geografskih oznaka porekla, patenata, internet domena, zaštite i transfera tehnologija. Naročito iskustvo posedujemo u oblasti njihove identifikacije, registracije, održavanja, licenciranja, borbu protiv krivotvorenja i piraterije, vođenje nacionalnih i međunarodnih portfolija, sve vrste IP i IT sporova i druge radnje pred nadležnim organima. Članovi našeg tima su zastupnici pred Zavodom za intelektualnu svojinu.

Aktivno rukovodimo i predmetima širom regiona u saradnji sa lokalnim partnerima.

IT

Tehnologija je promenila način na koji savremeni svet funkcioniše. Komercijalni i pravni aspekti tehnološki zavisnih transakcija su sve složeniji i rapidnom brzinom se menjaju i razvijaju. Naš tim je u mogućnosti da u svakom trenutku pruži kompletnu pravnu podršku koja prati najnovija tehnološka rešenja.

Pružamo širok spektar pravnih usluga u svim aspektima inforamcionih tehnologija. Članovi našeg tima savetuju i zastupaju klijente u svim pitanjima vezanim za  komunikacione sisteme, licenciranje, software and services,  cloud services, online sadržaj, it outsourcing, digitalni marketing, kao i u specifičnim industrijama kao što su  e-trgovina, video igre, socijalne mreže i mediji, blockchain i hardver sektor.

Kako značajan broj naših klijenata posluju izvan granica Srbije, što zahteva podršku u drugim jurisdikcijama, u mogućnosti smo da pružimo pravnu podršku u celom regionu Balkana i šire.

Našim klijentima iz IT industrije pružamo i usluge u srodnim oblastima prava – od korporativnih pitanja i komercijalnih transakcija do zaštite intelektualne svojine i rešavanja sporova, uključujući i pitanje vezana za regulatornu materiju, poreze, usklađenost, osiguranja, zaštitu potrošača, zaštitu podataka i radno pravnu materiju.

Medijsko pravo

Sa iskustvom u medijskom pravu, pružamo usluge punog opsega koji pokrivaju regulatorne zahteve za formiranje i rad medija, kao i savetovanje o svim aspektima sporazuma u ​​ovoj oblasti, uključujući emitovanje i pitanja autorskog prava i ličnih prava.
Naš tim je uspešno vodio značajan broj medijskih sporova povodom objavljivanja informacija zastupajući klijente iz ove oblasti poslovanja.

Imamo veliko iskustvo u savetovanju o zakonima o oglašavanju i njegovoj primeni u različitim industrijama, posebno se fokusirajući na industrije za čije oglašavanje postoje posebna ograničenja, kao što su alkoholna pića, duvan i kockanje.

Zaštita podataka

Zaštita sopstvenih podataka kao i obaveza zaštite podataka zaposlenih i poslovnih partnera je imperativ savremenog poslovanja koje prvenstveno odlikuje visokotehnološka zavisnost.

Naš tim Vam može pružiti svu potrebnu pravnu podršku u cilju obezbeđenja maksimalne zaštite podataka i poštovanja zakonskih i ugovornih obaveza zaštite podataka drugih lica.

Energetika i prirodni resursi

Tim V&DJ poseduje značajno iskustvo u projektima vezanim za energetiku i iskorišćavanje prirodnih resursa i u toj oblasti možemo pružiti kompletnu pravnu podršku koja podrazumeva prilagođen pristup sa rešenjem za specifičnost svakog projekta.

Naši advokati u ovoj materiji poseduju iskustvo u izradi „due diligence“ analiza, rešavanju imovinskih pitanja, pribavljanju dozvola, savetovanju i pravnoj podršci u projektima JPP i ugovorima o koncesiji.

Specifičnost regulative u ovoj oblasti zahteva precizno poznavanje propisa, ali i praktičnih problema na koje se nailazi u poslovanju. Upravo ovi kvaliteti nam omogućavaju da uspešno vodimo naše klijente kroz sve vrste energetskih i infrastrukturnih projekata.