EN

Međunarodna kancelarija sa inovativnim i visokospecijalizovanim rešenjima za svako pravno pitanje

Mi stvaramo novu dimenziju kvaliteta usluge i pristupa klijentu gde je vaš rezultat naš primarni cilj

o nama

Vujinović & Đokić je advokatska kancelarija osnovana od strane advokata sa preko deset godina iskustva u oblasti privrednog prava, zastupanja i savetovanja najvećih domaćih i inostranih korporativnih i finansijskih subjekata.

Naš tim čine visoko kvalifikovani advokati i stručnjaci u oblastima kojima se bave. Značajno iskustvo, visoka profilisana stručnost, kao i poznavanje tržišta u regionu nam omogućavaju da pružimo efikasna, kreativna i inovativna rešenja, bez obzira na kompleksnost zadatka koji je pred nama postavljen.

Fokus nam je na individualnom i specifičnim potrebama prilagođenom pristupu svakom klijentu i svakom pitanju u koje smo uključeni. Svesni smo da je Vaš uspeh u poslovanju put od niza pojedinačno uspešno obavljenih poslova i donetih odluka i na tom putu ćemo Vam biti podrška i partner ka ispunjenju ciljeva.

Naša kancelarija sarađuje sa advokatskim kancelarijama u regionu i Evropi, što nam omogućava da pružimo usluge i u projektima koji zahtevaju postupanje u drugim jurisdikcijama.