EN
news_image

25-03-2020

Marina Martinović

Rad zaposlenih kod poslodavaca u vreme vanrednog stanja, u skladu sa Uredbom o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja ("Službeni glasnik RS", broj 31/2020) (u daljem tekstu: Uredba), može biti organizovan dvoja...

Pročitaj Više

news_image

23-03-2020

Banke su dana 21.03.2020. godine objavile na svojim internet prezentacijama obaveštenje o ponudi zastoja u otplati obaveza za vreme trajanja vanrednog stanja, ne kraće od 90 dana, čime se smatra da je obaveštenje d...

Pročitaj Više

news_image

Nadležni organi država širom sveta proglasili su vanredno stanje i preduzeli niz mera u cilju suzbijanja širenja epidemije izazvane virusom COVID-19. Mere kojima se odstupa od ljudskih i manjinskih prava posredno s...

Pročitaj Više

news_image

02-03-2020

Nikolina Vujinović

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je doneo Odluku o utvrđivanju Standardnih ugovornih klauzula, koja je stupila na snagu dana 30. januara 2020. godine. Odlukom su utvrđene standar...

Pročitaj Više

news_image

19-02-2020

Đorđe Đokić

Izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019) (u daljem tekstu: Zakon) krajem 2019. godine u naš pravni sistem uveden je novi finansijski instrument – pravo na st...

Pročitaj Više

news_image

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je novi Zakon o žigovima, koji je stupio na snagu 01.02.2020. godine. Novim zakonom Srbija je konačno uskladila legislativu koja se odnosi na intelektualnu svojinu sa EU Di...

Pročitaj Više