EN

30-07-2020


COVID-19: donete mere

Imajući u vidu situaciju nastalu usled pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, informisanost šire javnosti smatramo ključnim za ostvarivanje kontinuiteta nesmetanog poslovanja. S tim u vezi, u nastavku možete naći najnovije mere, koje smatramo najznačajnijim za sektor privrede, a koje regulišu nastalu situaciju.

 

30.07.2020. godine

Vlada Republike Srbije propisala nove mere koje se odnose na drugi paket pomoći za privredu, u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19, koje predstavljaju nastavak mera iz marta meseca.

Ovaj paket podrazumeva isplatu dva puta po 60 odsto minimalne zarade, kao i odlaganje poreza i doprinosa na zarade za jedan mesec.

Pomenute mere počeće da se sprovode odmah, tako da će prvih 155 evra biti uplaćeno na poseban kovid račun poslodavaca do 10. avgusta, dok će druga isplata biti u septembru.

Što se tiče privrednih subjekata koji su registrovani kao preduzetnici, koji u skladu sa odgovarajućim poreskim propisima ne podnose PPP-PD obrazac, njima će direktna davanja biti isplaćena jednokratno u septembru bez ikakvog dodatnog angažovanja.

Ukoliko privredni subjekti ne žele da koriste ova sredstva, odnosno nisu u mogućnosti da ispune obaveze koje proizilaze po osnovu ovih davanja, ne moraju ih trošiti i ona će na kraju ovog ciklusa mera biti sa namenskog računa vraćena u budžet države.

Kada je reč o uslovima za korišćenje mera, poslodavci imaju obavezu da ne smanjuju broj zaposlenih za više od 10 odsto u periodu od tri meseca od isplate poslednjeg direktnog davanja, dakle najkasnije do kraja godine.

 

11.07.2020. godine

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja donelo je Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti („Sl. Glasnik RS“, br. 94/2020) koji bliže uređuje preventivne mere koje su poslodavci dužni da primene radi sprečavanja pojave i širenja zarazne bolesti i otklanjanja rizika za bezbedan i zdrav rad zaposlenih, kao i lica koja se zateknu u radnoj okolini, a kada nadležni organ proglasi epidemiju zarazne bolesti.

U skladu sa Pravilnikom, prilikom organizovanja procesa rada poslodavac je u obavezi da isplanira sprovođenje preventivnih mera i aktivnosti za sprečavanje pojave epidemije zarazne bolesti, odredi zaduženja za sprovođenje i kontrolu sprovođenja preventivnoh mera i aktivnosti, što će obezbediti poboljšanje stanja i viši nivo bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih i drugih lica.

Naime, Poslodavac je u obavezi da donese plan primene mera, koji je sastavni deo akta o proceni rizika. Shodno iznetom, bez obzira na činjenicu da li je poslodavac u ranijem periodu već doneo odluke koje se odnose na sprečavanje širenja epidemije, isti je u obavezi da donese i plan primene mera.

Pravilnik je stupio na snagu i primenjuje se od 11.07.2020. godine, a rok za donošenje gore navedenog plana ističe 10.08.2020. godine.

 

12.05.2020. godine

Agencija za privredne registre izdala je Obaveštenje o utvrđivanju novih rokova za dostavljanje finansijskih izveštaja za 2019. godinu u skladu sa Uredbom o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijava za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RS”, br. 57/2020).

Više o rokovima za dostavljanje redovnog godišnjeg, konsolidovanog godišnjeg i vanrednog finansijskog izveštaja možete pronaći na sledećem linku: https://www.apr.gov.rs/vesti

 

08.05.2020. godine

Vlada Republike Srbije je donela sledeće akte:

- Uredba o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazene bolesti COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2020). Ovom uredbom određuju se odgovarajuće mere za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, kao i uslovi, način sprovođenja, izvršioci i sredstva za sprovođenje tih mera. Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaju da važe brojne odluke Vlade Republike Srbije. Spisak svih odluka koje prestaju da važe možete pronaći u navedenoj uredbi.

- Izmenjena Uredba o utvrđivanju programa podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2020. godini ("Sl. glasnik RS", br. 5/2020 i 66/2020). U navedenoj izmeni uredbe u Programu podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2020. godini, u glavi 1. PREDMET menja se stav 1.

- Izmenjena Uredba o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 90/2019 i 66/2020). U ovoj uredbi izvšene su izmene i dopune u nekoliko članova, takođe je dodat Obrazac prijave za vaučere koji predstavlja sastavni deo uredbe.

 

06.05.2020. godine

- Narodna skupština Republike Srbije ukinula je vanredno stanje, koje je uvedeno 15. marta zbog epidemije izazvane korona virusom.

- Usvojen je Zakon o važenju uredbi koje je Vlada Srbije, uz supotpis predsednika Republike, donela za vreme vanrednog stanja i koje je Narodna skupština potvrdila.

Danom ukidanja vanrednog stanja prestaje da važi 11 uredbi koje su bile na snazi za vreme vanrednog stanja, a koje se odnose na organizaciju rada kod poslodavaca, deo poreskih mera radi ublažavanja ekonomskih posledica, korišćenje finansijskih mera iz budžeta, ograničenje cena zaštitnih sredstava, rokove u sudskim postupcima, učešće u krivičnim postupcima, dodatno zaduživanje, itd.

I pored ukidanja vanrednog stanja na snazi ostaju određene uredbe i mere, poput uredbi koje se odnose na primenu rokova u upravnim postupcima, fiskalne pogodnosti i direktna davanja u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima, kao i uredbi o pomeranju rokova za dostavljanje finansijskih izveštaja i o novčanoj pomoći poljoprivredi.

 

30.04.2020. godine

U cilju ublažavanja mera za sprečavanje širenja virusa Vlada Republike Srbije je, u skladu sa epidemiološkom situacijom, usvojila set mera: 

- Od 08.05.2020. godine dozvoljava se rad tržnim centrima uz primenu preventivnih mera (Odluka);

- Od 04.05.2020. godine dozvoljava se rad kafićima i restoranima uz poštovanje propisanih mera (Odluka);

- Od 04.05.2020. godine dozvoljava se međumesni putnički drumski saobraćaj i regionalni i daljinski železnički saobraćaj (Odluka);

- Od 30.04.2020. godine je dozvoljeno kretanje u svim parkovima i na javnim površinama namenjenim za rekreaciju i sport građana – uz primenu​​ preventivnih mera (Odluka);

- Dozvoljeno je kretanje u subotu 2. maja i u nedelju 3. maja od 05 do 18 časova (Odluka).

Takođe, Vlada Republike Srbije usvojila je:

Uredbu o ponudi zamenskog putovanja za turističko putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (“Službeni glasnik RS”, br. 63/2020). Ovom Uredbom uređuje se poseban način i uslovi pod kojima se može dati ponuda za korišćenje zamenskog putovanja za turističko putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2. Uslovi pod kojima organizator turističkog putovanja može putniku da ponudi zamensko putovanje bliže su navedeni u Uredbi.

 

25.04.2020. godine

Vlada Republike Srbije je donela sledeće akte:

- Uredba o dopunama Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS“, br. 60/20). Ovim dopunama precizirane su odredbe članova koji se odnose na direktna davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru, i to u delu koji definiše uslov za ostvarivanje prava na uplatu bespovratnih novčanih sredstava, a koji se vezuje za broj zaposlenih i vremenski period do kada se najkasnije mogu iskoristiti uplaćena novčana sredstva, kao i u delu koji se odnosi na prihvatanje mera i gubitak prava na korišćenje istih i o zabrani isplate dividende.

- Uredba o pomeranju rokova za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica („Službeni glasnik RS“, br. 60/20), kojom su pomereni rokovi za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica propisani Zakonom o porezu na dohodak građana („Sl Glasnik RS”, br. (…) 86/19) i Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. Glasnik RS”, br. (…) 86/19), na 60 dana od dana prestanka vanrednog stanja.

- Uredba o formiranju privremenog registra i načinu uplate jednokratne novčane pomoći svim punoletnim državljanima Republike Srbije u cilju smanjivanja negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RS“, br. 60/20). Uredbom se uređuje formiranje privremenog registra punoletnih državljana RS i način uplate jednokratne novčane pomoći punoletnim državljanima RS u iznosu od EUR 100,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan stupanja na snagu ove Uredbe.

- Odluka o ograničenju organizovanja igara na sreću („Službeni glasnik RS” br. 49/2020 i 60/2020). Ovime je odlučeno da od dana 27.04.2020. godine priređivači posebnih i klasičnih igara na sreću mogu nastaviti sa priređivanjem igara u objektima čija površina nije veća od 400m2, pod uslovom da budu primenjene sve preventivne mere koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19.

 

23.04.2020. godine

Komisija za hartije od vrednosti je u cilju otklanjanja nedoumica u vezi sa primenom Uredbe o postupku za izdavanje dužničkih hartija od vrednosti ("Sl. glasnik RS", br. 54/2020) izdala obaveštenje u kojem je istaknuto da se pomenuta uredba odnosi i na privredna društva organizovana u pravnoj formi društva sa ograničenom odgovornošću. Takođe je naglašeno da Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o tržištu kapitala nije isključena mogućnost da i društva sa ograničenom odgovornošću izdaju dužničke hartije od vrednosti. Više informacija možete pronaći na linku:

http://www.sec.gov.rs/index.php/sr/

 

16.04.2020. godine

Vlada Republike Srbije je usvojila sledeće uredbe:

1. Uredba o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijava za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (,,Službeni glasnik RS”, broj 57/2020);

2. Uredba o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (,,Službeni glasnik RS”, broj 57/2020);

3. Uredba o finansijskoj podršci poljoprivrednim gazdinstvima kroz olakšan pristup korišćenju kredita u otežanim ekonomskim uslovima usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (,,Službeni glasnik RS”, broj 57/2020);

4. Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o utvrđivanju Programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (,,Službeni glasnik RS”, broj 57/2020);

5. Uredba o novčanoj pomoći poljoprivrednim gazdinstvima u cilju ublažavanja posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 (,,Službeni glasnik RS”, broj 57/2020).

Sve predmetne uredbe možete naći na linku: https://www.srbija.gov.rs/prikaz/459914

Uredbom o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (,,Službeni glasnik RS”, broj 57/2020), uređuju se uslovi, postupak, visina i način obezbeđenja sredstava za izdavanje garancija Republike Srbije, kao i kriterijumi, uslovi i način odobravanja kredita od strane banaka, izveštavanje i druga pitanja od značaja za garantnu šemu kao meru podrške privredi, sa ciljem povećanja likvidnosti privrednih subjekata.

Uredbom Republika Srbija preuzima obavezu da kao garant izmiri potraživanja banaka nastala po osnovu odobrenih kredita od strane banaka za finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava za kreditiranje privrede. Uslovi za obezbeđenje kredita u skladu sa garantnom šemom su bliže navedeni u Uredbi.

 

15.04.2020. godine

Privredna komora Srbije je zajedno sa Ministarstvom finansija Republike Srbije, u cilju otklanjanja nedoumica, sastavila i objavila odgovore na najčešća pitanja u vezi sa primenom Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 ("Službeni glasnik RS", broj 54, od 10. aprila 2020).

Pitanja i odgovore možete videti u sledećim dokumentima:

https://api.pks.rs/storage/assets/Q&A%20WEB%2013042020.pdf

https://api.pks.rs/storage/assets/Q&A%20WEB%201542020.pdf

Takođe, Privredna komora Srbije je zajedno sa Ministarstvom finansija Republike Srbije objavila i uputstva za primenu navedene uredbe.

Detaljnija uputustva za primenu možete videti na sledećem linku:

https://api.pks.rs/storage/assets/Uputstvo%20za%20primenu%20uredbe%20WEB.pdf

 

10.04.2020. godine

Vlada Republike Srbije usvojila je uredbe koje definišu pravni okvir za sprovođenje ekonomskih mera za smanjenje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom virusa COVID-19 i podršku privredi.

Sve predmetne uredbe možete naći na linku https://www.srbija.gov.rs/prikaz/458636.

Implementacija ekonomskih mera koje su propisane ovim uredbama počinje već u ponedeljak, 13. aprila, što znači da će svi zainteresovani privredni subjekti već od tog dana moći da se prijave za njihovo korišćenje.

U narednom periodu se očekuju dodatne instrukcije i pojašnjenja od strane nadležnih organa.

 

07.04.2020. godine

Vlada RS je donela Zaključak o preporuci poslodavcima na teritoriji Republike Srbije u vezi sa korišćenjem dela godišnjeg odmora zaposlenih za 2019. godinu („Sl. glasnik RS", br. 52/2020). Ovim Zaključkom poslodavcima na teritoriji Republike Srbije je data preporuka da zaposlenima koji imaju obavezu redovnog obavljanja radnih zadataka u uslovima vanrednog stanja (primera radi - zaposleni u zdravstvu), omoguće korišćenje dela godišnjeg odmora za 2019. godinu, zaključno sa 31. decembrom 2020. godine.

Zaposlenima kojima je u uslovima vanrednog stanja, omogućeno obavljanje poslova van prostorija poslodavca (rad na daljinu i rad od kuće), poslodavac je dužan da omogući korišćenje dela godišnjeg odmora za 2019. godinu u skladu sa zakonom, odnosno zaključno sa 30. junom 2020. godine.

Takođe, poslodavcima, koji u uslovima vanrednog stanja nisu u mogućnosti da organizuju proces rada preporučuje se da pri upućivanju zaposlenih na odsustvo sa rada, u skladu sa zakonom, prednost daju korišćenju godišnjih odmora zaposlenih.

 

03.04.2020. godine

Vlada RS je donela Zaključak o preporuci poslodavcima da izmene svoj opšti akt, odnosno ugovor o radu ili drugi pojedinačni akt, u delu kojim se uređuje naknada zarade, odnosno naknada plate („Sl. Glasnik RS“, br. 50/2020), na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Zaključkom se preporučuje svim poslodavcima da izmene svoj opšti akt, odnosno ugovor o radu ili drugi pojedinačni akt, u delu kojim se uređuje naknada zarade, tako da zaposlenima koji privremeno odsustvuju sa rada zbog potvrđene zarazne bolesti COVID-19 ili zbog mere izolacije ili samoizolacije naložene u vezi sa tom bolešću, obezbede pravo na naknadu zarade u visini od 100% osnova za naknadu zarade. Više informacija možete pronaći na linku: https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/za-zaposlene-koji-su-usled-rada-oboleli-ili-su-u-samoizolaciji-zbog-kontakta-sa-zarazenima-covid-19-obezbedjena-naknada-zarade-u-visini-pune-zarade

 

31.03.2020. godine

- Vlada RS je, zajedno sa Privrednom komorom Srbije, predstavila predlog Programa ekonomskih mera za smanjivanje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom virusa Covid-19 i podršku privredi Srbije. Program obuhvata četiri seta mera koje obuhvataju mere poreske politike, direktnu pomoć privatnom sektoru, mere za očuvanje likvidnosti i ostale mere. U narednom periodu se očekuje usvajanje predloženih mera. Više informacija možete pronaći na liknu: https://v-dj.rs/novosti/program-ekonomskih-mera-za-smanjivanje-negativnih-efekata-prouzrokovanih-pandemijom-virusa-covid-19-i-podr-ku-privredi-srbije.

 

28.03.2020. godine

- Vlada RS donela je Odluku o izmeni Odluke o zatvaranju graničnih prelaza ("Službeni glasnik RS", br. 25/2020, 27/2020, 35/2020, 47/2020). Navedenom odlukom zatvaraju se granični prelazi za međunarodni drumski, železnički i rečni saobraćaj, kao i pogranični saobraćaj prema Mađarskoj, Rumuniji, Republici Bugarskoj, Republici Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj.

- Ministarstvo unutrašnjih poslova donelo je Naredbu o izmeni Naredbe o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 34/2020, 39 /2020, 40/2020, 46/2020.). Izmenjeno je vreme trajanja zabrane kretanja za dane vikenda i to počev od 15 do 05 časova. Takođe, povučena je odluka o dozvoljenoj šetnji kućnih ljubimaca u trajanju od 20 minuta između 20 i 21 čas.

 

27.03.2020. godine

- Vlada RS donela je Odluku o važenju dozvole za rad izdate strancu za vreme vanrednog stanja ("Službeni glasnik RS", br. 43/2020-5). Naime, dozvola za rad izdata strancu u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stranaca, kojoj je istekao ili će isteći period važenja dok je na snazi Odluka o proglašenju vanrednog stanja, smatraće se važećom za vreme trajanja vanrednog stanja.

Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima ("Službeni glasnik RS", br. 41/2020-3, 43/2020-3) je izmenjena, tako što je propisano da u postupcima utvrđivanja, plaćanja, naplate i kontrole javnih prihoda poreskih i carinskih obveznika, primena ove uredbe ograničena je isključivo na rokove za podnošenje pravnih lekova protiv prvostepenih rešenja i zaključaka nadležnih poreskih i carinskih organa.

 

26.03.2020. godine

- Agencija za privredne registre izdala je Obaveštenje o prekidu rokova propisanih Zakonom o privrednim društvima do prestanka vanrednog stanja. Naglašeno je da se prekid rokova odnosi i na započete postupke prinudne likvidacije privrednih društava. Više informacija  možete dobiti na sledećem linku: https://www.apr.gov.rs/вести.6.html?newsId=3097

- Ministarstvo privrede je izdalo novo Obaveštenje privrednim subjektima o izmeni procedure za kretanje zaposlenih tokom policijskog časa, u kojem je pojašnjeno da samo poslodavac koji ima više od 100 zaposlenih u smeni koja traje u periodu zabrane kretanja, potvrdu izdaje na nedeljnom nivou, svi ostali poslodavci potvrdu izdaju na dnevnom nivou. Takođe, propisano je da je poslodavac u obavezi da zaposlenom izda propisanu potvrdu, umesto radnog naloga. Više informacija možete pronaći na linku: https://privreda.gov.rs/ispravka-obavestenje-privrednim-subjektima/.

 

25.03.2020. godine

- Agencija za privredne registre izdala je Obaveštenje o primeni rokova u postupcima registracije za vreme vanrednog stanja, u kojem je naznačeno da je do prestanka vanrednog stanja korisnicima dostupan onlajn e-Servis za registraciju osnivanja preduzetnika, društva sa ograničenom odgovornošću, kao i za registraciju ugovora o finansijskom lizingu, ali i centralna evidencija objedinjenih procedura za građevinske dozvole, poseban informacioni sistem za dostavljanje elektronskih finansijskih izveštaja i centralna evidencija stvarnih vlasnika. Više informacija možete pronaći na linku: https://www.apr.gov.rs/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8.6.html?newsId=3094.

 

24.03.2020. godine

- Vlada RS donela je  Odluku o statusu stranih državljana u Republici Srbiji za vreme vanrednog stanja ("Službeni glasnik RS", br. 41/2020). Strani državljani koji su na dan stupanja na snagu Odluke o proglašenju vanrednog stanja zakonito boravili u Republici Srbiji, po bilo kom od osnova propisanih Zakonom o strancima, mogu zakonito ostati u Republici Srbiji dok traje vanredno stanje, bez obaveze pokretanja postupka za dalje utvrđivanje njihovog statusa.

- Stupila je na snagu Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima ("Službeni glasnik RS", br. 41/2020-3, 43/2020-3) u kojoj se navodi da stranke u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja ne mogu snositi posledice svog nepostupanja u rokovima određenim zakonima kojima se uređuju opšti ili posebni upravni postupci, kao i to da će se ova odredba uzimati u obzir i prilikom ocene blagovremenosti registracionih prijava, žalbi i drugih pravnih lekova. Radnje dostavljanja i obaveštenja od kojih počinju da teku rokovi, računaju se učinjenim kada istakne 15 dana od dana okončanja vanrednog stanja, a rokovi za postupanje upravnih organa koji ističu za vreme vanrednog stanja, smatraće se isteklim po isteku 30 dana od dana prestanka istog.

 

21.03.2020. godine

- Vlada RS donela je Odluku o ograničenju pružanja usluga u oblasti trgovine na malo, koje obuhvataju prodaju robe i vršenje usluga u trgovinskim centrima i lokalima u koje se ulazi iz zatvorenog prostora ("Službeni glasnik RS", br. 39/2020-4). Navedenom Odlukom zabranjuje se neposredna prodaja robe kupcima i neposredno vršenje usluga u trgovinskim centrima i sličnim objektima u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo, a koja obuhvata prodaju robe i vršenje usluga u lokalima u kojima se ulazi iz većeg zatvorenog prostora. Mera se ne odnosi na druge načine pružanja usluga od strane pravnih lica i preduzetnika koji delatnost obavljaju u navedenim objektima, a od iste se izuzimaju pravna lica i preduzetnici koji obavljaju delatnost u oblasti trgovine na malo prehrambenim proizvodima, odnosno osnovnim životnim namirnicama i lekovima i medicinskim sredstvima, s tim što su u obavezi da, u odnosu na zaposlene i korisnike usluga, primene sve preventivne mere od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih i korisnika usluga, a posebno one koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, i da u tom smislu donesu poseban plan primene mera, koji je sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

- Vlada RS donela je Odluku o posebnim merama pružanja usluga u oblasti trgovine na malo, koja obuhvata prodaju hrane i pića u ugostiteljskim objektima i prodaju hrane za nošenje ("Službeni glasnik RS", br. 39/2020-4), kojom je propisano da pravna lica i preduzetnici mogu nastaviti da pružaju usluge posluživanja hrane i pića uz organizovanje dostavne službe ili preko šaltera za pružanje usluge, bez ulaska lica kojima se pruža usluga u objekat.

 

20.03.2020. godine

- Vlada RS donela je Uredbu o rokovima u sudskim postupcima  za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine ("Službeni glasnik RS", br. 38/2020-4), prema kojoj rokovi za podnošenje tužbe u parničnom postupku, privatne tužbe u krivičnom postupku, predloga za pokretanje vanparničnog postupka ili postupka izvršenja i obezbeđenja, podnošenje tužbe u upravnom sporu i podnošenje ustavne žalbe, kao i rokovi za izjavljivanje pravnih lekova i sredstava ili za preduzimanje drugih procesnih radnji, prestaju teći za vreme vanrednog stanja. U krivičnom postupku, prekršajnom postupku i postupku za privredne prestupe, rokovi za izjavljivanje žalbi na odluke kojima se postupak okončava, kao i za izjavljivanje vanrednih pravnih lekova, prestaju teći za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine.

- Vlada RS donela je Uredbu o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Službeni glasnik RS", br. 38/2020-3), kojom je poreskim obveznicima odobreno odlaganje plaćanja dugovanog poreza. Prema Uredbi, Poreska uprava za vreme vanrednog stanja neće moći po službenoj dužnosti da ukine rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza i neće radi naplate istog sprovoditi postupak prinudne naplate, pri čemu se u navednom periodu neće obračunavati kamata.

 

19.03.2020. godine

- Vlada RS donela je Zaključak o obustavljanju rada sa strankama putem neposrednog kontakta ("Službeni glasnik RS", br. 35/2020 i 37/2020). Naime, u svim organima državne uprave, kao i posebnim organizacijama, ustanovama, javnim preduzećima i drugim organizacijama, kojim je osnivač ili većinski vlasnik RS, dalji rad će se nastaviti putem pisane i elektronske pošte, ili telefonskim putem.

 

18.03.2020. godine

- Visoki savet sudstva doneo je Zaključak o radu sudova za vreme vanrednog stanja (broj 119-05-132/2020-01). Za vreme trajanja vanrednog stanja održavaće se samo suđenja koja ne trpe odlaganja (hitni postupci). U svim ostalim predmetima počev od 19.03.2020. godine, pa do okončanja vanrednog stanja, glavni pretresi/ročišta se odlažu. Više informacija o radu sudova možete pronaći na linku: https://vss.sud.rs/sites/default/files/attachments/UPUTSTVO%20O%20RADU%20VSS.pdf

- Javnoizvršiteljska komora je u skladu sa preporukama Ministarstva pravde donela Uputstvo za rad javnih izvršitelja za vreme vanrednog stanja proglašenog 15.03.2020. godine (broj 29/20-2). Za vreme trajanja vanrednog stanja javni izvršitelji ne odlučuju po predlozima za izvršenje, ne sprovode započeta izvršenja, ne vrše iseljenja, prodaje nepokretnosti i pokretnih stvari izvršnog dužnika i ne vrše obustave na penzijama, platama i drugim stalnim primanjima. Obustava rada se ne odnosi na taksativno određene postupke, među kojima su postupci pokrenuti na osnovu privremenih i prethodnih mera i izvršenja na računima pravnih lica. Više o radu javnih izvršitelja možete pronaći na linku: http://www.komoraizvrsitelja.rs/?q=vesti

 

17.03.2020. godine

- Narodna banka Srbije donela je Odluku o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema ("Službeni glasnik RS", br. 33/2020-6), kao i Odluku o privremenim merama za davaoce lizinga u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema ("Službeni glasnik RS", br. 33/2020-6), kojim je ponuđen zastoj u otplati obaveza prema bankama i davaocima lizinga za vreme trajanja vanrednog stanja, a najmanje 90 dana. Tokom trajanja moratorijuma, banke kao ni davaoci lizinga, neće obračunavati zateznu kamatu na dospela, a neizmirena potraživanja i neće pokretati postupak izvršenja, odnosno prinudne naplate, niti preduzimati druge pravne radnje sa ciljem naplate potraživanja od klijenata, s tim što redovna ugovorena kamata teče i biće raspoređena na buduće otplatne rate.

- Javnobeležnička komora izdala je Obaveštenje o radu javnobeležničkih kancelarija za vreme vanrednog stanja. Javnobeležničke kancelarije nastaviće da rade svakog radnog dana u izmenjenom režimu od 09 do 15 h, ali uz obustavu overa potpisa, rukopisa i prepisa. Javni beležnici nastaviće da obavljaju službene radnje solemnizacije ugovora, sačinjavanje javnobeležničkih zapisa i javnobeležničkih zapisnika, ukoliko stranke nisu u kategoriji lica pod posebnom zaštitom. Neće se zakazivati ročista u postupcima sačinjavanja smrtovnica, raspravljanja zaostavštine i drugim vanparničnim postupcima, koje javnim beležnicima poveravavaju sudovi, a u kojima je neophodno učešće stranaka. Takođe, već zakazana ročišta u ovim postupcima biće odložena, osim u predmetima u kojima se zahteva hitno postupanje, a ne ugrožavaju se posebno zaštićene kategorije stanovništva. Službene radnje van javnobeležničke kancelarije se neće obavljati do daljnjeg. Više informacija o radu javnih beležnika možete pronaći na linkuhttp://beleznik.org/index.php/sr/karijera/140-obustavljaju-se-overe-potpisa-i-raspravljanja-zaostavstine-osim-u-hitnim-slucajevima-solemnizacije-uz-razmak-od-najmanje-jednog-sata

 

16.03.2020. godine

- Vlada RS je donela posebnu Uredbu o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja ("Službeni glasnik RS", br. 31/2020), kojom je utvrđena obaveza poslodavaca da, ukoliko organizacioni uslovi to dozvoljavaju, organizuju obavljanje poslova van prostorija poslodavca, kao rad na daljinu, odnosno od kuće, te da i druge aktivnosti u procesu rada uskladi sa uslovima vanrednog stanja, kako je bliže pojašnjeno u navedenoj Uredbi.

 

15.03.2020. godine

-U cilju sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS – SoV – 2, predsednik RS, predsednica Narodne skupštine i predsednica Vlade RS proglasili su vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije, Odlukom o uvođenju vanrednog stanja ("Službeni glasnik RS", br. 29/20). 


news_image

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o digitalnoj imovini (u daljem tekstu: Zakon), koji je stupio na snagu dana 17.12.2020. godine. Zakon počinje sa primenom u roku od šest mesec...

Pročitaj Više

news_image

Od početka svetske pandemije virusa Covid 19 i pojačanih mera fizičkog distanciranja, došlo je do povećane potrebe za nalaženjem načina zaključenja ugovora na daljinu koji je kompatibilan merama fizičke distance....

Pročitaj Više

news_image

01-10-2020

Sa velikim zadovoljstvom objavljujemo da je renomirani međunarodni pravni direktorijum IFLR 1000, svrstao Vujinović & Đokić kancelariju među vodeće advokatske kancelarije u Srbiji u oblasti finansijskog i korporativno...

Pročitaj Više