EN
news_image

30-07-2020

Imajući u vidu situaciju nastalu usled pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, informisanost šire javnosti smatramo ključnim za ostvarivanje kontinuiteta nesmetanog poslovanja. S tim u vezi, u nastavku mo...

Pročitaj Više

news_image

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja donelo je Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti (u daljem tekstu: Pravilni...

Pročitaj Više

news_image

Od uvođenja vanrednog stanja Vlada Republike Srbije donela je niz mera od kojih mnoge za posledicu imaju ograničenje ljudskih prava. Pravo na zaštitu podataka o ličnosti predstavlja jedno od Ustavom zagarantovanih prava,...

Pročitaj Više

news_image

  U cilju ublažavanja negativnih ekonomskih posledica na privredu, ministar finansija Republike Srbije Siniša Mali i predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež su dana 31.03.2020. godine predstavili Program eko...

Pročitaj Više

news_image

27-03-2020

U cilju zaštite prava građana i otklanjanja budućih štetnih posledica, koje se mogu odraziti negativno na pravni status fizičkih i pravnih lica, Vlada Republike Srbije donela je Uredbe kako o sudskim tako i o upra...

Pročitaj Više

news_image

25-03-2020

Marina Martinović

Rad zaposlenih kod poslodavaca u vreme vanrednog stanja, u skladu sa Uredbom o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja ("Službeni glasnik RS", broj 31/2020) (u daljem tekstu: Uredba), može biti organizovan dvoja...

Pročitaj Više